Naleving fiscale regels kost bedrijfsleven veel tijd

Het Financiële Dagblad (www.fd.nl) meldt het volgende.

Nederlandse bedrijven besteden gemiddeld 180 uur per jaar aan de naleving van fiscale regels. Daarmee neemt Nederland de zestigste plaats op de wereldranglijst in, zo blijkt maandag uit een onderzoek dat is gehouden door PriceWaterhouseCoopers (PwC) en de Wereldbank. Een Zweeds bedrijf besteedt gemiddeld maar 122 uur per jaar aan belastingaangiftes.

Het rapport ‘Paying Taxes 2008’ is de tweede uitgave van een jaarlijkse serie over de belastingregimes in 178 landen. Nederland neemt op de lijst van EU-landen waar het gemakkelijk is om belasting te betalen de zevende plaats in. Wereldwijd neemt Nederland op het gebied van belastinggemak de 36ste plaats in.

Ierland, Groot-Brittanie en Denemarken vormen de top-3 van EU-landen waar het betalen van belasting gemakkelijk is. Hekkensluiters zijn Polen, Hongarije en Roemenie. Mondiaal gezien hebben de Malediven de eenvoudigste methode voor belastingbetaling, op de voet gevolgd door Singapore en Hongkong. Oekraine en Belarus hanteren het ingewikkeldste systeem.

Complex belastingstelsel

Uit het onderzoek blijkt dat een complex belastingstelsel niet goed is voor de concurrentiepositie van landen. Nationale overheden missen veel belastinginkomsten door ingewikkelde belastingstelsels en doordat niet duidelijk is hoeveel belasting ondernemingen in totaal afdragen.

Volgens Fons Hoogeveen, voorzitter van de belastingpraktijk van PricewaterhouseCoopers, kunnen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven voordeel halen door samen te werken aan een verdere vereenvoudiging van het belastingsstelsel. Hij wijst daarbij vooral op het vestigingsklimaat. ‘Door de veelvoud van regels en de totale belastingdruk, kijkt het internationale bedrijfsleven allerminst tegen Nederland aan als aantrekkelijk fiscaal vestigingsland’, zo stelt Hoogeveen.

Vennootschapsbelasting

Gedurende 2007 verbeterden 31 landen hun vennootschapsbelastingsysteem. Verlaging van het tarief was de meest populaire hervorming, hiertoe gingen 27 landen over, waaronder Nederland. Daarnaast hebben veel landen de lasten van naleving verminderd door bedrijfsbelastingen te vereenvoudigen of af te schaffen.

Landen in Oost-Europa en Centraal-Azië hebben de meeste hervormingen doorgevoerd in 2006 en 2007, maar de belastingtarieven blijven daar en in Afrika het hoogst. De last van het naleven van wet- en regelgeving is het hoogst in Latijns-Amerika, Oost-Europa en Centraal-Azië.

‘Belastinghervormingen die het voor bedrijven gemakkelijker maken om belasting te betalen kunnen zorgen voor een stijging in belastinginkomsten en leiden tot een gunstiger vestigingsklimaat’, zo concludeert het rapport.